Metoda PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) - w tłumaczeniu torowanie nerwowo-mięśniowe. Ćwiczeni mają na celu zwiększyć siłę mięśni i zakres ruchu. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystuje do terapii silne i zdrowe, najsprawniejsze rejony ciała do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie proprioreceptorów w celu torowania ruchu w obszarze uszkodzonym.
Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów a każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, to wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Ruch jest powtarzany wielokrotnie,to ma na celu spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze.

+48 699 952 970