mgr Danuta Caban

mgr Danuta Caban

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na kierunku rehabilitacji ruchowej . Wcześniej uzyskała tytuł technika fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym we Wrocławiu.
Pracowała i zdobywała doświadczenie zawodowe w przychodni sportowo-lekarskiej WKS ŚLĄSK. Później, jako wieloletni pracownik 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, w szpitalnym oddziale rehabilitacji, neurochirurgii oraz chirurgii wielonarządowej. Pracowała z pacjentami po urazach kończyn, kręgosłupa i mózgu, po udarach i zabiegach neurochirurgicznych (porażenia połowicze, para- i tetraplegie). Prowadziła indywidualne i grupowe programy usprawniania kobiet po mastektomii. Zdobyła duże doświadczenie w usprawnianiu chorych po zabiegach onkologicznych, torakochirurgicznych i naczyniowych (po amputacjach kończyn, z chorobami płuc i z drenażem opłucnowym), terapii p/obrzękowej i drenażach limfatycznych.
Pracowała z pacjentami młodymi i w podeszłym wieku, z lekkimi urazami i ciężko chorymi,o różnym stopniu dysfunkcji, wymagającymi doświadczenia, pomocy i cierpliwości. Prowadziła również, szpitalne zajęcia praktyczne ze studentami wydziału fizjoterapii, ucząc nowe kadry pracy w zawodzie. Przez lata pracy zdobyła doświadczenie, nauczyła się decyzyjności i samodzielności, a jednocześnie umiejętności współpracy w zespole. W centrum prowadzi terapie metodą Mc Kenziego.

+48 699 952 970